Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


7 Drift

All mejl lagras på speglad disk. Om den ena disken går sönder så upptäcker vi förhoppningsvis det innan den andra disken också går sönder. Då byter vi ut den trasiga disken och allt är bra.

Systemen backas upp till en dator på annan plats var fjärde timme. Vi behåller alla backuper för det senaste dygnet, en backup per dag för den senaste veckan plus en backup per vecka, månad och år.