Previous: , Up: Top   [Index]


Index

Jump to:   Ä  
A   B   C   F   H   I   K   M   P   S   T   V   W   X  
Index Entry  Section

Ä
Ärenderaden, ändring av: Spamkontroll

A
Adress till server: Server-adresser

B
Backup: Drift
Bayes: Spamkontroll
Blacklist: Spamkontroll

C
ClamAV: Viruskoll

F
FAQ: Vanliga frågor

H
Ham: Spamkontroll
Header för spamklassning: Spamkontroll
Hilfe!!!: Få hjälp

I
IE, inställningar: Internet Explorer
IMAP-server: Server-adresser
Inloggning: Komma igång
Inställningar, exempel: Epostprogram
Internet Explorer, inställningar: Internet Explorer

K
Klassning av brev: Spamkontroll
Kryptering: Krypterad uppkoppling

M
Mozilla, inställningar: Mozilla
MSIE, inställningar: Internet Explorer

P
Portar, portnummer: Server-adresser

S
Server-adresser: Server-adresser
Skräppost: Spamkontroll
SMTP-server: Server-adresser
Snabbstart: Komma igång
Spam: Spamkontroll
SpamAssassin: Spamkontroll
Spamklassning: Spamkontroll
SSL: Krypterad uppkoppling
Startadress: Komma igång
Systemadministratörer: Drift
Säker förbindelse: Krypterad uppkoppling

T
TLS: Krypterad uppkoppling
Tröskelvärde: Spamkontroll

V
Virus: Viruskoll

W
Whitelist: Spamkontroll

X
X-Spam-Status: Spamkontroll

Jump to:   Ä  
A   B   C   F   H   I   K   M   P   S   T   V   W   X  

Previous: , Up: Top   [Index]