Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


9 Få hjälp

När man har läst hela den här manualen och fortfarande inte får ordning på det så skriver man ett brev till system@adb-centralen.se. Detta förutsatt att man kan skriva brev, vill säga. Det brukade vara en s.k. delad folder på servern som alla på ADB-Centralen kunde läsa och skriva till. Nu är det bara ett alias för systemtomten som klappar om alla datan.