Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


1 Komma igång

Öppna en webläsare och peka den mot https://clown.adb-centralen.se/.

Där fyller du i ditt användarnamn och lösenord för att logga in i NextCloud. Om du inte redan har ett användarnamn så väljer du knappen “Register” och följer instruktionerna.

Väl inloggad klickar du på det lilla kuvertet i översta raden. Direktlänk dit är https://clown.adb-centralen.se/index.php/apps/mail/.

Ange användarnamn och tryck på “Manuellt konfiguration” (sic!) och fyll i uppgifterna enligt avsnitt Server-adresser.

Tryck “Spara”.