Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


2 Eget epostprogram

Du kan använda ditt eget epostprogram istället för webmailen. Först måste du ställa in åtminstone epost-adress samt IMAP- och SMTP-server (see Server-adresser). Använd helst krypterad uppkoppling (see Krypterad uppkoppling).