Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


4 Kalender och kontakter

Vi har kalenderfunktion, att-göra-listor och kontaktlistor som kan nås via web eller en app i din telefon.

4.1 Android

4.1.1 Kalender

TODO

4.1.2 Kontaktlistor

TODO

4.2 iPhone

4.2.1 Kalender

  1. Skapa konto
  2. Lägg till kalender

Om det inte fungerar, kolla hur ditt konto ser ut (Inställningar->Lösenord och Konton). Det borde se ut så här:

4.2.2 Kontaktlistor

TODO

4.3 OSX

4.3.1 Kalender

TODO

4.3.2 Kontaktlistor

TODO