Next: , Previous: , Up: Top   [Index]


5 Spam- och virustvätt

Den som plågas mycket av spam (skräppost) eller virus kan få sin post kontrollerad av ett program. Det är helt frivilligt och kan väljas per användare. Nya konton har vare sig spam- eller viruskontroll påslaget. Kontakta postmaster@adb-centralen.se för slå på spam- och/eller viruskontroll.